Výstavba kanalizace

Aktuální stav výstavby kanalizace v Dolní Cerekvi (k srpnu 2013).

Termíny realizace jsou přibližné a předběžně plánované. Situace se při realizaci může měnit.

Modře jsou na přiložené mapce zobrazeny již dokončené části kanalizačního systému. Červeně je vyznačena zbývající část první etapy, u těchto částí jsou uvedeny odhadované termíny realizace. Zeleně je pak zobrazena druhá etapa, která se v případě úspěšné žádosti o dotaci bude realizovat od roku 2014.

 Výstavba kanalizace

Mapa ve větším rozlišení ke stažení.