Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - stáhnout dokument