Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává požární řád městyse Dolní Cerekev, která upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.- úplné znění vyhlášky viz příloha - stáhnout dokument

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Dolní Cerekev, která byla schválena ZM 14.12.2016 - stáhnout dokument

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

Dolní Cerekev - obnova NN v k.ú. Dolní Cerekev - stáhnout dokument

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

OZV č. 3/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a obecně závazná vyhláška č. 2/1995 o čistotě a zvláštním užívání veřejných prostranství na území obce Dolní Cerekev. OZV č. 3/2016 byla schválená ZM 14.12.2016. - stáhnout dokument

Nařízení Městyse Dolní Cerekev č. 1/2016

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území městyse - viz příloha - stáhnout dokument