Kompostéry - informace pro občany

V měsíci září tohoto roku byl úspěšně dokončen projekt Mikroregionu Třešťsko na nákup kompostérů pro domácnosti. Vzhledem k tomu, že z řad občanů byl zaznamenám další zájem o tyto kompostéry, chce Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. na tento projekt navázat s cílem dále snižovat množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky a tím snižovat náklady na svoz komunálního odpadu. V následujících dnech bude občanům doručen dotazník, který v případě zájmu vyplňte a obratem vraťte na úřad městyse. Bližší údaje naleznete v příloze tohoto oznámení. - stáhnout dokument