O z n á m e n í - neprůjezdnost silnice č. III/0394

Městys Dolní Cerekev  oznamuje, že od 12.12.2017 až do odvolání nebude průjezdná silnice č. III/0394 v původní zástavbě Škvárovny od sídliště rodinných domů po Stránecký dvůr ve směru na Spělov. Důvodem neprůjezdnosti silnice  bude provádění vodovodních přípojek k nemovitostem. Děkujeme za pochopení.

Jízdní řády platné od 10.12.2017 do 31.12.2018 - informace

Nové jízdní řády s platností do 31.12.2018 si zájemci mohou vyzvednout v přízemí -  v chodbě Úřadu městyse Dolní Cerekev nebo v prodejně ZDEVA Dolní Cerekev.

Upozornění občanům - omezení autobusové dopravy přes Spělov

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, dodavatel stavby nového vodovodu na Škvárovně a městys Dolní Cerekev upozorňuje občany, že z důvodu komplikovaných prací v silnici III/0394 přes lokalitu Škvárovna se prodlužuje přerušení provozu veřejné autobusové dopravy v úseku křižovatka II/639 - Spělov - Nový Svět do 31.12.2017. Zahájení pravidelné autobusové dopravy bude veřejnosti oznámeno. Děkujeme za pochopení.

Advent a Vánoce 2017 v Dolní Cerekvi - viz program

V roce 2017 máme možnost užít si nejkratší adventní dobu, jak je to jen možné. Konec adventu totiž představuje západ slunce Štědrého večera a protože Štědrý den připadá na neděli, letošní železná neděle je až 3. prosince.

Ještě před železnou sobotou zahájíme vánoční program prodejní výstavou Vánoční inspirace. Klub seniorů v minulých letech prodal všechny výrobky a dekorace již během prvních hodin a proto prodejní výstava není dvoudenní. Nakoupit si v sále hostince U Mayerů bude možné v sobotu 2. prosince od 9 hodin.

Oficiálně pak otevřeme adventní dobu rozsvícením vánočního stromu před budovou radnice v Dolní Cerekvi. A nejinak tomu bude i letos. Program začne od 16 hodin prodejem výrobků dětí ze základní a mateřské školy v Dolní Cerekvi. Od 16:30 hodin vystoupí děti ze ZŠ a MŠ a Collegium Chorale s vánočními písněmi a koledami. Vyvrcholením programu bude samotné rozsvícení vánočního stromu. Program organizují společně Místní knihovna, Unie rodičů, ZŠ a MŠ a městys Dolní Cerekev.

Třetí adventní víkend přesune program do kostela svaté Maří Magdalény. V neděli 17. prosince dopoledne bude vlakem z Vídně i do Cerekve přivezeno Betlémské světlo. Dolnocerekvická farnost pak v neděli 17. prosince od 16 hodin pořádá koncert, na kterém vystoupí Brass Quintet Jiřího Cáby. 

Na adventní pozvánce je pak uvedena i mimořádná akce pořádaná u příležitosti pátého výročí otevření Country hospody v Dolní Cerekvi. Do vyprodaného kulturního domu přijede country legenda paní Věra Martinová a přátelé s koncertem s vánoční tematikou Foukněte do svící. Tato akce není financována z prostředků projektu prorodinné a seniorské politiky městyse.

Do soboty 23. prosince se pak bude soutěžit o to, kdo má nejkrásnější venkovní vánoční výzdobu. Soutěž probíhá v Dolní Cerekvi (včetně Nového Světa a Spělova) bez přihlášení. Porota složená ze zástupců spolků Sboru dobrovolných hasičů, Tělovýchovné jednoty a městyse Dolní Cerekev ohodnotí všechny druhy výzdoby a vybere nejlepší v kategoriích „okno nebo dveře“ a „celek“. Nejlepší výzdoby budou zveřejněny a v předvečer Štědrého dne obdrží věcné ceny.

Adventní program vyvrcholí jak jinak než Vánoční mší svatou, která se v dolnocerekvickém kostele uskuteční na Štědrý den od 16 hodin.

Většina zmíněných akcí je zařazena do projektu prorodinné a seniorské politiky městyse Dolní Cerekev a je podpořena z Fondu Vysočiny.

Za všechny, kteří se na pořádání akcí během celého roku podíleli, přejeme občanům Dolní Cerekve, aby pro ně advent byl časem příprav, nikoliv shonu. Aby se dokázali na chvíli zastavit a vnímat kouzlo adventu a Vánoc. Aby měli příležitost a čas si vzpomenout na druhé a vážit si každého krásného okamžiku, který život přináší. Slavnostní, poklidné a láskyplné zahájení času adventního.

 

stáhnout dokument